Om byrået

 Bergs Begravelsesbyrå ble grunnlagt av Pål Berg høsten 1987.

Byrået drives fremdeles men med nye eiere.
Lisbeth Markussen Tømmerås er daglig leder, og virksomheten utgjør i dag 3 årsverk.

Byrået er medlem av Virke gravferd og Byråalliansen.

 

pål trykk f