Kostnader

Kostnader ved gravferd

Prisliste for varer og tjenester 2018
(last ned her)

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser:

En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser

(eksemplene gjelder kommunene Bodø, Fauske og omegn..)

Varer/tjenesterMin.Maks.
Sum:20 665,-77 033,-
Byråets honorar, avgiftspliktig690,-2400,-
Byråets honorar, avgiftsfritt3200,-4855,-
Administrasjonskostnad695,-695,-
Pynting i seremonien900,-2555,-
Utleie av pynteutstyr600,-1025,-
Assistanse i seremonien2580,-5998,-
(2 eller flere assistenter)
Båretransport1850,-8500,-
Bringing av kiste1050,-4555,-
Annonse i Avisa Nordland1100,- (1 spalte)7500,-
(2 spalter)
Blomsterpynt til kisten150,- (3 roser)8000,-
Nedlegging i kiste og stell950,-1650,-
Kiste med utstyr og svøp5600,-28 000,-
Program til seremonien, 50 stk1300,-1300,-
Minnebok0,-0,-
Fotografering0,-0,-

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
(Eventuelle tillegg kan være: minnesamvær og gravmonument)

Gravferdsstøtte:

Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 22.723,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.
For mer informasjon se under Ved dødsfall «Trygdeytelser og pensjoner».

Honorarer:

Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter:

I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste.