Livssynsåpen seremoni

Utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.
Bergs begravelsesbyrå kan veilede og bistå gjennomføringen.

For mer informasjon se info fra kulturdepartementet