Dødsfall

Når du mister en av dine nærmeste må du igjennom mange og for de fleste ukjente prosesser. Vi er tilgjengelig hele året, døgnet rundt.

Når dødsfallet skjer

Å miste en av våre nærmeste er er nok noe av det vanskeligste vi kan oppleve og tapet kommer ofte plutselig. Selv om alder eller sykdom spiller en rolle er det vanskelig å være forberedt.

Kontakt oss på vårt døgnåpne vakt nummer så avtaler vi sammen med deg veien videre.

Hva kan vi hjelpe deg med:

  • Gi støtte og profesjonell veiledning i en vanskelig situasjon
  • Hente avdøde og bringe avdøde til oppbevaringssted
  • Organisere en verdig avskjed og begravelse/bisettelse
  • Sørge for alle produkter og tjenester du ønsker til seremonien og gravstedet
  • Hjelpe deg med arv, skifte og eiendomsspørsmål.
  • Opprette minneside

Oversikt over hva som bør eller skal gjøres etter dødsfall

Vi hjelper deg med alle offentlige skjemaer, søknader til NAV og praktiske gjøremål ved dødsfall

Legeerklæring om dødsfall

Når du kontakter legevakten vil lege fylle ut attesten. På sykehus og institusjon skjer det automatisk. Lege må ha synet den avdøde og skrevet legeerklæring ved dødsfall, før vi kan hente avdøde.

Legeerklæringen registreres

Elektronisk eller på papir. Når dette mottas vil retten lage et oppslag i folkeregisteret. Noe som gir dokumentasjon slik at dødsfallet registreres og behandles av domstolen. Vi melder inn dødsfallet til tingretten på vegne av deg.

Som ansvarlig for gravferden vil du motta et orienteringsbrev.

Testament/bankboks

Testamenter kan ha konkrete bestemmelser for fordeling av arven. Dette må avklares. Er testamentet hos domstol vil dette skje automatisk når dødsfallet registreres. Har avdøde bankboks kan man få tilgang til dette, testament/ektepakt,  sammen med bankrepresentant.

Bankkonto, regninger og tilgang

All tilgang sperres automatisk. Skifteattest gir deg tilgang til kontoer, avklar betalingen av regninger med banken til avdøde.

Regninger kan betales inntil 3 mnd etter dødsfall inntil skifteattest er levert. Når skifteattest er på plass kan ikke regninger betales fra avdødes konto.

Formue og gjeld

Man kan kontakte retten for å få formuesfullmakt til å se selvangivelse og saldoopplysninger. Gjeld må dekkes før arv kan fordeles. Er det mer gjeld enn verdier i privat skifte påtar man seg ansvar for å dekke gjelden/underskuddet. Kontakt uansett Bergs Begravelsesbyrå så hjelper vi deg med å avklare alle spørsmål.

Prosessen videre

Planleggingen av seremonien sørger vi for i samråd med deg.

Dødsannonse

Vi hjelper deg med dødsannonsen og utforming av den. Tid og sted for begravelsen er det viktigste men man bruker også å si noe om de etterlattes forhold til avdøde. Og eventuelle symbol, bilder og donasjonsønsker.

Kontakt oss

Dødsfall
Dødsfall