Gravsted

Informasjon om gravlegging, valg av gravstein, urnenedsettelse og askespredning.

Ved gravlegging/begravelse settes kisten ned på en gravlund, og ved bisettelse/kremasjon har man flere valgmuligheter. Urnen kan da settes ned på et nytt eller eksisterende gravsted. En navnet minnelund er også et alternativ, eller man kan søke fylkesmannen om askespredning i naturen. 

Det er mange muligheter, så spør oss gjerne om råd.