Repatriation (dødsfall i utlandet)

Vi kan ta hand om alt praktisk vedrørende forsendelse av båre. Vi har kunnskaper, erfaring og et stort nettverk av samarbeidsbyråer innlands og utlands.

02.09.202013:14 t333

Ta kontakt med oss så sørger vi for at transporten skjer på en forsvarlig og verdig måte.