Repatriation (dødsfall i utlandet)

Gravsted

Ved dødsfall i utlandet kan du ta kontakt med oss, så sørger vi for at transporten hjem til Norge skjer på en forsvarlig og verdig måte.

02.09.202013:14 t333

Vi kan ta hånd om alt det praktiske vedrørende forsendelse av båre. Vi har kunnskap, erfaring og et stort nettverk av samarbeidsbyråer både innlands og utlands.