Minnebok, trykksaker etc.

Etter avtale med pårørende tar vi bilder på seremonidagen. Disse settes opp i en flott minnebok som også inneholder dødsannonsen, programheftet til seremonien.
Vi kan også trykke og levere takkekort.

02.09.202013:10 t333