Urnenedsettelse

Gravsted

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Ved kremasjoner på vinterstid er det vanlig at urnen settes ned først til våren.

02.09.202013:13 t333

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnenedsettelse. Det er også mulig å kontakte gravlunds kontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt. Ved enkelte gravlunder vil det kunne gis muligheter for å velge plassering av graven.