Koronaviruset

Hjelp ved dødsfall. Bilde

Vi er tilgjengelige hele døgnet, men vi vil ha begrensede åpningstiderpå vårt kontor pga Covid-19 Pandemien.
Vi oppfordrer til å gjøre første henvendelser på telefon eller e-post. Vårt vaktnummer er: 755 06650. Vår mail er: bedrift@bergs-begravelse.no

Skal du i begravelse?

Begravelser blir nå sterkt berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt. Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra bl.a. Bodø kommune og vil bli oppdatert fortløpende ved endringer:

Man må holde minimum 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 50 fremmøtte, inkludert medvirkende. I  Bodin seremonirom er det maksimalt tillatt med 25 personer om gangen. Det vil være oppslag om dette ved inngangspartiet, og våre medarbeidere vil bistå dere med hjelp.

Vi bidrar til å begrense spredning av viruset ved å ikke håndhilse eller klemme hverandre. Å bruke kroppspråket til å formidle medfølelse kan være en fin variasjon i denne tiden. Et varmt blikk og gode ord betyr mye og kan erstatte den klemmen og håndtrykket du så gjerne ville ha gitt.

Bodø kirkelige fellesråd har gitt ut følgende presiseringer for gjennomføring av gravferd:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/forsideop

Du kan ikke delta i seremoni

– hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
– dersom du er i karantene
– dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du

– har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre)
– har nedsatt helse

Våre seremonier kan om ønskelig bli filmet/ streamet og gjort tilgjengelig på minnesidene.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde når dette er opprettet.

Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder. Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

Andre måter å gjennomføre en begravelse på

Mange vil nå være forhindret fra å komme til begravelsen, noe som kan oppleves ekstra tungt.

Vi er vant til at selve begravelsesseremonien skjer innen to uker etter dødsfallet, og at gravlegging eller kremasjon finner sted umiddelbart etter seremonien. På grunn av situasjonen vi er i nå, utfordres vi til å finne andre løsninger.

Alle variantene nedenfor er mulige ved kremasjon. Ved kistebegravelse kan de 2 siste variantene benyttes.

Urneseremoni

Kremasjonen blir foretatt uten seremoni. Selve seremonien utsettes til forholdene igjen tillater det. Da samles man om en urne i stedet for en kiste.

Seremoni ved urnenedsettelsen

Kremasjonen blir foretatt uten seremoni. Når situasjonen med koronasmitte har normalisert seg, er det ikke noe i veien for å invitere flere enn de aller nærmeste etterlatte til å være med på urnenedsettelsen. Det går også an å få med en gravferdstaler om det er ønskelig.

Minneseremoni

Kisten gravlegges uten noen tilstede, eventuelt med deltakelse fra nærmeste etterlatte. Når situasjonen har normalisert seg igjen, kan man samles i et seremonirom, kapell eller en kirke for å minnes og hedre den døde, uten kiste eller urne til stede.

Minnesamvær

Kisten gravlegges uten noen tilstede, eventuelt med deltakelse fra nærmeste etterlatte. Vi pleier gjerne møtes til minnesamvær umiddelbart etter begravelsen. Forskjellen nå blir at minnesamværet utsettes til vi igjen kan samles som vi er vant til.

Vi hjelper deg med å arrangere det du og de rundt deg har behov for.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Teksten er gjengitt med tillatelse fra Jølstad begravelsesbyrå

Skip to content