Minnebok, trykksaker etc.

Etter avtale med pårørende tar vi bilder på seremonidagen. Disse settes opp i en flott minnebok som også inneholder dødsannonsen, programheftet til seremonien.

Vi kan også trykke og levere takkekort.

Kontakt oss for mer informasjon.