Priser

En seremoni kan tilpasses den enkelte families ønsker, både økonomisk og innholdsmessig. Kanskje hadde den avdøde egne ønsker som du gjerne vil skal bli tatt hensyn til.

Vi strekker oss langt for å møte dine ønsker og behov.

Priseksempel enkel seremoni

 • Kiste med utstyr og svøp (hvitmalt sponkiste) Kr. 6.250,-
 • Nedlegging i kiste og stell Kr. 1.650,-
 • Transport av tom kiste til dødssted Kr. 1.200,-
 • Båretransport Kr. 2.300,- **
 • Assistanse i seremonien Kr. 2.580,-
 • Lys/pynteutstyr i seremonien Kr. 600,-
 • Pynting i seremonien Kr. 750,-
 • Program til seremonien 25 stk. (enkelt) Kr. 900,-
 • Byråets honorar avg. pliktig Kr. 600,- *
 • Byråets honorar avg. fritt  Kr. 1.300,- *
 • Administrasjonskostnad Kr. 798,-
 • Annonse på nett Kr. 0,-
 • Blomsterpynt til kisten (enkel, men vakker pynt) Kr. 500,-
 • Fotografering Kr. 0,- ***
 • Minnebok Kr. 0,-

Totalt Kr. 19.428,-

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester ut fra myndighetene krav i §16.

* I byråets honorar inngår sorgsamtale, hvor vi gir råd og veiledning i forhold til seremonien, gravsted og gravstein, melding om dødsfall og utfylling av offentlige papirer, hjelp til søknad om gravferdsstønad og søknad om båretransport. 

** Gjelder båretransport dagtid og innen bysone på 20 km. På lengre avstander kommer natt/helgetillegg og km. priser i henhold til byråets prisliste. -Det kan på komme flere båretransporter avhengig av hvor den som er gått bort døde og hvilken kirkegård som gravstedet skal være på.

*** I forkant av seremonien fotograferer vi den pyntede kisten, kirken/seremonirommet og hver enkelt blomst og sløyfe. Bildene blir satt inn i en minnealbum, som den ansvarlige for gravferden får tilsendt kostnadsfritt i posten en stund etter seremonien.

Egne tilpassninger

Ønsker du å endre på, ta bort eller tilføye noe i priseksempelet, hjelper vi deg å tilpasse dette.

 • Solist eller musiker pris Kr. 3.500,- for inntil 2 sanger. For flere sanger koster det Kr. 500,- i tillegg pr. sang. Vi kjenner våre solister og musikeres ulike kvaliteter godt og kan hjelpe deg med å finne den som passer best utfra de sangene du velger.
 • Syning av den døde pris Kr. 1.200,- for assistanse på dagtid. På ettermiddag, kveld og helg koster det Kr. 1.800,- for assistanse ved syning.
 • Større og dyrere kistedekorasjon. Våre egne blomster dekoratører har lang erfaring og hjelper deg gjerne med valget.
 • Annen kiste. Våre andre kistemodeller koster fra kr. 9.200,- til Kr. 28.000,- Be oss om veiledning.
 • Flere programhefter, se vår prisliste.
 • Kondolanseprotokoll pris Kr. 280,-
 • Bordbilde med ramme pris Kr. 300,-
 • Ventetegn (Kors eller annen ønsket gravmarkør med avdødes navn på, for å merke gravstedet) pris Kr. 1.200,-
 • Livestreaming av seremoni (direkteoverføring av seremonien på nett) pris Kr. 2.800,-
 • Gravstein. En tradisjonell gravstein har gjerne en kostnad fra Kr 20.000,- ferdig gravert og montert på gravstedet.
 • Minnestund: Varierer utfra prisene til de ulike aktørene. Vi hjelper deg å finne det lokalet som passer best utfra dine ønsker. Be oss om pristilbud. 
 • Dødsannonse i avisas papirutgave. I avisa Nordland koster det 11,40 pr mm for en dødsannonse. De ulike avisene har ulike priser.

Klassisk seremoni

 • Kiste med utstyr og svøp pris Kr. 10.400,-
 • Nedlegging i kiste og stell pris Kr. 1.650,-
 • Transport av tom kiste til dødssted pris Kr. 1.200,-
 • Båretransport til seremonien pris Kr. 2.300,-**
 • Assistanse i seremonien med 2 assistenter pris Kr. 4.290,-
 • Lys/pynteutstyr i seremonien pris Kr. 890,-
 • Pynting i seremonien pris Kr. 1.290,-
 • Program til seremonien 100 stykker pris Kr. 2.450,-
 • Byråets honorar avgiftspliktig pris Kr. 1.255,-*
 • Byråets honorar avgiftsfritt pris Kr. 4.855,-*
 • Administrasjonskostnad pris Kr. 798,-
 • Annonse i Avisa Nordland pris Kr. 2.000,-
 • Kistedekorasjon (vanlig størrelse) pris Kr. 4.200,- Rimeligere og mindre eller dyrere og større kistedekorasjon. Våre egne blomster dekoratører har lang erfaring og hjelper deg gjerne med å finne det du ønsker.
 • Fotografering pris Kr. 0,-
 • Minnebok pris Kr. 0,-

Totalt Kr. 37.578,-

* I byråets honorar inngår sorgsamtale, hvor vi gir råd og veiledning i forhold til seremonien, gravsted og gravstein, melding om dødsfall og utfylling av offentlige papirer, hjelp til søknad om gravferdsstønad og søknad om båretransport.

** Gjelder båretransport dagtid og innen bysone på 20 km. På lengre avstander kommer natt/helgetillegg og km. priser i henhold til byråets prisliste. Det kan på komme flere båretransporter avhengig av hvor den som er gått bort døde og hvilken kirkegård som gravstedet skal være på.

*** I forkant av seremonien fotograferer vi den pyntede kisten, kirken/seremonirommet og hver enkelt blomst og sløyfe. Bildene blir satt inn i i minnealbum, som den ansvarlige for gravferden får tilsendt kostnadsfritt i posten en stund etter seremonien.

Uten seremoni

 • Kiste med utstyr og svøp (hvitmalt sponkiste) pris Kr. 6.250,-
 • Nedlegging i kiste og stell pris Kr. 1.650,-
 • Transport av tom kiste til dødssted pris Kr. 1.200,-
 • Båretransport pris Kr. 2.300,- **
 • Annonse på nett pris Kr. 0,-
 • Administrasjonskostnader pris Kr. 798,-
 • Byråets honorar avgiftspliktig pris Kr. 400,- *
 • Byråets honorar avgiftsfritt pris Kr. 600,- *

Totalt Kr. 13 198,-                              

* I byråets honorar inngår sorgsamtale, hvor vi gir råd og veiledning i forhold, gravsted og gravstein, melding om dødsfall og utfylling av offentlige papirer, hjelp til søknad om gravferdsstønad og søknad om båretransport.

** Gjelder båretransport dagtid og innen bysone på 20 km. På lengre avstander kommer natt/helgetillegg og km. priser i henhold til byråets prisliste. -Det kan på komme flere båretransporter avhengig av hvor den som er gått bort døde og hvilken kirkegård som gravstedet skal være på.

Se komplett prisliste