Minnesamvær

Det er tradisjon å samle familie og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opplevelser. Nettopp felleskapet er for mange viktig i sorgarbeidet.
Vi bekrefter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.

Vi kan tilby en pakkeløsning på oppdekking, mat, servering og nedvask/opprydding.

Et minnesamvær kan legges opp etter skikker og tradisjoner, eller etter helt spesielle ønsker, enten hjemme eller i et leid lokale. Det behøver ikke være noen storslått tilstelning, men vi anbefaler at noen leder det og ønsker velkommen.

Vi har lang erfaring i å arrangere minnesamvær og kan også formidle bestilling av lokale og bevertning.