Minnesamvær

Det er tradisjon å samle familie og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opplevelser. Nettopp felleskapet er for mange viktig i sorgarbeidet. Vi bekrefter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.

02.09.202013:07 t333

Vi kan tilby en pakkeløsning på oppdekking, mat, servering og nedvask/opprydding.

Et minnesamvær kan legges opp etter skikker og tradisjoner, eller etter helt spesielle ønsker. Enten hjemme eller i et leid lokale. Det behøver ikke være noen storslått tilstelning. Men vi anbefaler at noen leder det og ønsker velkommen.

At det sies noen ord innledningsvis, og at de som ønsker det kan tilføre sine egne minner eller tanker underveis.

Vi har lang erfaring i å arrangere minnesamvær og kan også formidle bestilling av lokale og bevertning.