Ved dødsfall

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig og livet er forandret.

27.12.2019

Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis.

Vi kan arrangere hele eller deler av gravferden med veiledning, offentlige meldinger, kiste, transporter, urne, blomster, annonsering, programhefter, seremonien, minnesamværet samt eventuelle stønader.