Gravsted

Ved gravlegging/begravelse settes kisten ned på en gravlund. Ved bisettelse/kremasjon har man flere valgmuligheter. Urnen kan da settes ned på et nytt eller eksisterende gravsted.

En navnet minnelund er også et alternativ. Eller man kan søke fylkesmannen om askespredning i naturen. Spør oss om råd.