Seremonien

Det er viktig at høytideligheten blir et varmt og vakkert minne om avdøde og lever opp til pårørendes ønsker og forventninger.