Bjørke urne laget av en del av bjerkestammen.
Slik naturen er blir ingen urne helt like.
Urnen blir frest ut av hele stammen inkludert barken.
Lokket lages av samme stamme.
Et naturtau holder lokk og urne sammen,
tauet benyttes også til å bære og senke urnen.

Diameter: ca 220 mm
Høyde: ca 310 mm
Vekt: 4,5 kg

Kr. 4 700,-

Kr. 4 700,-