Mare

Tilvirket i forgjengelig cellulosemateriale.

Høyde 25 cm. Volum 4,6 alternativt 5 liter.

Kr. 600,-

Kr. 600,-