Planleggingssamtalen

Planlegge
02.09.202012:58 t333

Vi anbefaler at pårørende tar kontakt med oss og avtaler en samtale på byråets kontor. Vi kommer gjerne til samtale i hjemmet men anbefaler likevel at dette gjøres på vårt egnede samtalerom.

Her har vi muligheter for å fremvise produkter i utstilling samt visualisere annonsen, programheftet, blomstene etc. på storskjerm.

Dette gjør valgene mer personlig. Etter endt samtale med oss gis et skjema kalt «oversikt til pårørende» som inneholder utskrift av alle valg som er tatt samt fullstendig prisoverslag.