Hjelp ved dødsfall

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Vi er tilgjengelig hele døgnet og kan hjelpe deg raskt!
Dødsattesten «Legeerklæring om dødsfall» må være utfylt av lege før avdøde kan hentes. Dette kan skje tidligst 2 timer etter dødsfallet. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus tilkalles lege automatisk. Ved dødsfall i hjemmet må de etterlatte selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt.

Hva kan vi hjelpe med:

  •  Gi profesjonell veileding i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.
  •  Hente avdøde og bringe til egnet oppbevaringssted.
  •  Organisere og gjennomføre en vakker avskjed helt etter dine ønsker.
  •  Bistå med alle tjenester og produkter knyttet til seremonien og gravstedet.
  •   Veilede og videreformidle hjelp til arv og skifte samt salg av eiendom.
  •  Opprette minneside for avdøde.